MARCA PODARJAMO VRTNICE

PRAVILA IN POGOJI FACEBOOK NAGRADNE IGRE

1.Splošne določbe

Organizator nagradne igre “MARCA PODARJAMO VRTNICE”  ( v nadaljevanju nagradna igra) je NONA LUISA, Katjuša Reja Mozetič s.p., Kozana 90a, 5212 Dobrovo (v nadaljevanju organizator). Nagradna igra bo potekala od 01.03. do 25.03.2021 do 12h.  na družabnem omrežju Facebook na naslovu https://www.facebook.com/NonaLuisaNatural . Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejme organizator nagradne igre.

2. Pogoji sodelovanja v nagradni igri:

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe, ki imajo bivališče v Republiki Sloveniji. Mlajši od 18.let morajo pridobiti dovoljenje staršev za sodelovanje v nagradni igri.

Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno:

VŠEČKATI objavo nagradne igre in

– v komentar pod objavo te nagradne igre označiti žensko, ki bi ji podaril darilni set

Z objavo komentarja pod nagradno objavo se smatra, da se udeleženec strinja s temi Pravili in pristaja nanje. Vsak udeleženec v nagradni igri lahko odda več komentarjev, vendar lahko dobi le eno nagrado. Organizator si pridržuje pravico do diskvalifikacije udeleženca, v kolikor ta krši Pravila nagradne igre ali zakone Republike Slovenije.

3. Potek nagradne igre in razglasitev nagrajencev

Vsak, ki všečka objavo in označi v komentar žensko, ki bi ji set podaril, sodeluje v žrebanju za nagrade. Žrebanje ne bo javno. O žrebanju se vodi zapisnik o sodelujočih, številu pravočasno prejetih prijav, poteku žrebanja ter dobitniku.

Žrebanji bosta dve:

  • 08.03. 2021, sodelujoči v žrebanju bodo vsi, ki so izpolnili pogoje za sodelovanje do 12h tega dne
  • 25.03.2021, v tem žrebanju bodo sodelovali vsi, ki so izpolnili pogoje za sodelovanje od začetka nagradne igre do 12h tega dne, razen izžrebanca iz prejšnjega žreba

Imena izžrebancev bomo objavili v komentar pod objavo nagradne igre na dan žreba. Vsi sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo, da lahko objavimo njihovo ime iz profila, s katerim je sodeloval v tej nagradni igri.

Nagrada obeh žrebov je DARILNI SET ZA OBRAZ v vrednosti 22,90 EUR.

4. Prevzem nagrad

Nagrajenci morajo v roku (3) dni po razglasitvi nagrade posredovati točen naslov za dostavo nagrade in sicer na mail info@nonaluisa.com ali na zasebno sporočilo. Posredovanje vseh teh podatkov na mail je pogoj za izročitev nagrade prejemniku.

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive, zamenjava nagrade ni mogoča.

Nagrade vam pošljemo po pošti, v roku enega tedna po prejemu vaših podatkov.

5. Prijava nagrade davčnemu organu

Ker vrednost podeljene nagrade ne presega 42 €, nagrajenec ni dolžan posredovati svoje davčne številke. Nagrade ni potrebno prijaviti v davčno osnovo v davčnem letu.

6. Odgovornost

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabnega omrežja Facebook ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek družbenega omrežje Facebook obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

7. Varovanje osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre oz. neposrednega trženja.

V slučaju spora med organizatorjem in udeležencem je pristojno sodišče v Novi Gorici..

Šmartno, 01.03.2021