Pravila in pogoji foto natečaja "Spomini iz None Lusie" na Facebooku

1. Splošne določbe

Organizator foto natečaja “Spomini iz None Luise” (v nadaljevanju foto natečaj) je Nona Luisa®, Katjuša Reja Mozetič s.p., Kozana 90a, 5212 Dobrovo (v nadaljevanju organizator). Foto natečaj bo potekal od 11. 8. 2021 do 31. 8. 2021 do 23:59 na družbenem omrežju Facebook na naslovu https://www.facebook.com/NonaLuisaNatural. Foto natečaj ni sponzoriran s strani Facebooka in ni povezan s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v foto natečaju, prejme organizator foto natečaja.

2. Pogoji sodelovanja v foto natečaju

Foto natečaj Spomini iz None Luise vabi, da deliš svoje spomine iz obiska trgovine Nona Luisa v Šmartnem. Fotografija je lahko slikana zunaj ali v trgovini.

V foto natečaju lahko sodelujejo vse polnoletne osebe, ki imajo bivališče v Republiki Sloveniji. Mlajši od 18 let morajo pridobiti dovoljenje staršev za sodelovanje v foto natečaju.

Za sodelovanje v foto natečaju je potrebno:

  1. Všečkati objavo foto natečaja

  2. V komentarju objaviti izbrano fotografijo, ki predstavlja spomine iz trgovine Nona Luisa v Šmartnem

  3. Označiti osebo, ki bi tudi želela sodelovati v foto natečaju

Z objavo komentarja pod objavo foto natečaja se smatra, da se udeleženec strinja s temi pravili in pristaja nanje. Vsak udeleženec v foto natečaju lahko odda več komentarjev, vendar lahko dobi le eno nagrado. Organizator si pridržuje pravico do diskvalifikacije udeleženca, v kolikor ta krši pravila foto natečaja ali zakone Republike Slovenije. 

3. Potek foto natečaja in razglasitev nagrajencev

Vsak, ki všečka objavo, v komentarju objavi izbrano fotografijo in označi eno osebo, ki bi želela sodelovati v natečaju, sodeluje v žrebu za nagrade. Žrebanje treh fotografij ne bo javno. O natečaju se vodi zapisnik o sodelujočih, številu pravočasno prejetih prijav, poteku izbire nagrajencev.

Izžrebali bomo 3 fotografije:

  • 1. 9. 2021 bomo izžrebali eno fotografijo za prvo nagrado, eno fotografijo za drugo nagrado in eno fotografijo za tretjo nagrado. Sodelujoči v žrebanju bodo vsi, ki so izpolnili pogoje za sodelovanje do 23:59 prejšnjega dne.

Imena nagrajencev bomo objavili v komentar pod objavo foto natečaja na dan izbire. Vsi sodelujoči se s sodelovanjem v foto natečaju strinjajo, da lahko objavimo njihovo ime iz profila, s katerim je sodeloval v tem foto natečaju.

Nagrade foto natečaja so:

  1. nagrada BON ZA 40 € (nagrajenec si izbere, ali ga bo koristil v fizični trgovini ali v spletni trgovini)
  2. nagrada vsestranska TORBA NONA LUISA
  3. nagrada vsestranska TORBA NONA LUISA

4. Prevzem nagrad 

Nagrajenci morajo v roku treh (3) dni po razglasitvi nagrade posredovati točen naslov za dostavo nagrade in sicer na e-naslov info@nonaluisa.com ali po zasebnem sporočilu. Posredovanje vseh teh podatkov na e-naslov je pogoj za izročitev nagrade prejemnikom.

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive, zamenjava nagrade ni mogoča.

Nagrade vam pošljemo po pošti v roku enega tedna po prejemu vaših podatkov.

5. Prijava nagrade davčnemu organu

Ker vrednost podeljene nagrade ne presega 42 €, nagrajenec ni dolžan posredovati svoje davčne številke. Nagrade ni potrebno prijaviti v davčno osnovo v davčnem letu.

6. Odgovornost

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družbenega omrežja Facebook ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove foto natečaj. O tem mora prek družbenega omrežje Facebook obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

 

 

7. Varovanje osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrad. Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe foto natečaja oz. neposrednega trženja.

V slučaju spora med organizatorjem in udeležencem je pristojno sodišče v Novi Gorici.

Šmartno, 10. 8. 2021